NILAI, 28 Mei 2021 – Sesi Sanitasi Kolej Kediaman di Universiti Sains Islam Malaysia berikutan kes penularan wabak COVID-19 dilakukan di Kolej Kediaman 1 (KK1) oleh Pusat Kesihatan Universiti dengan kerjasama dan bantuan daripada Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH).