Pengenalan

Jawatankuasa Integriti Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merupakan sebuah Jawatankuasa yang telah diluluskan penubuhannya oleh Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) pada 20 April 2021 dan Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 22 April 2021. Jawatankuasa ini melapor terus kepada LPU USIM dan diuruskan oleh Unit Integriti, Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH).

Fungsi

Jawatankuasa integriti bertanggungjawab membantu LPU dalam membuat kajian, mengkaji semula dasar dan program berhubung pemantapan amalan pengurusan yang kukuh, berintegriti dan tadbir urus yang terbaik.

Keanggotaan

Pengerusi

Encik Mansor bin Ibrahim @ Abd. Hamid

Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pengajian Tinggi

.

Ahli-Ahli

Dato’ Haji Mohd Abd Rasid bin Mohd Fadzil

Mantan Bendahari
Universiti Sains Islam Malaysia

Puan Halimah binti Md Shariff

Mantan Ketua Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan Modul
Bahagian Pendidikan Masyarakat
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Encik Mohd Hariri Haji Daud

Pegawai Khas
Pejabat Ketua Pengarah
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Setiausaha

Mohd Asri Haji Husain

Pengarah
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Urus Setia

Encik Razman Ibrahim

Ketua Unit Integriti
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Pertanyaan

Unit Integriti
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan
E-mail: faizudin@usim.edu.my