Pengenalan

Perlaksanaan AKKP di USIM melalui JKKP dengan secara langsungnya akan meningkatkan daya saing dan kualiti untuk menjadi salah satu universiti yang terulung dirantau ini. Universiti yang selamat dan sihat akan membantu pekerja dan pelajarnya menjadi lebih produktif. Kemalangan dan kecederaan semasa bekerja akan merugikan aspek sumber dan kemahiran manusia. USIM berpotensi menjadi model untuk persekitaran kerja yang selamat dan sihat, dan ini akan menjadi contoh kepada IPTA-IPTA yang lain di Malaysia untuk melaksanakan program yang sama.

Fungsi

 1. Membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat.
 2. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan di USIM.
 3. Mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan, kejadian berbahaya, kemalangan nyaris, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja, dan melaporkan pada pihak pengurusan Universiti keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama–sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan.
 4. Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan Universiti bagi penyemakan dasar tersebut (tiga (3) tahun sekali).
 5. Menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, di USIM
 6. Mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang terdapat dalam jenis kerja di USIM; tetapi tidak kurang satu(1) kali dalam setiap tiga(3) bulan.
 7. Membentuk suatu jawatankuasa kecil untuk membantu Jawatankuasa dalam melaksanakan fungsinya
 8. Menjalankan pemeriksaan tempat kerja
 9. Menjalankan penyiasatan tempat kerja
 10. Memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat Pusat Tanggungjawab (Fakulti/ Pusat/ Institut/ Bahagian/ Kolej);
 11. Membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dankesihatan pekerjaan universiti.

Keanggotaan

Pengerusi

YBhg. Profesor Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani

Naib Canselor

.

Ahli (Wakil Pengurusan)

Profesor Dr. Adnan Mohamed Yusoff

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali

Pendaftar

Encik Hezan Shah Zainuddin

Bendahari

Puan Nor Azzah Momin

Ketua Pustakawan
Jabatan Perpustakaan

Puan Yuhani Jamiran

Penasihat Undang-Undang
Jabatan Undang-Undang

Ir. Shahrin Amri Jahari

Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti

Dr. Nik Mohd Shafikudin Md Taujuddin

Pengarah
Pusat Kesihatan Universiti

Encik Md. Ishah Rahman

Pengarah
Pusat Hal Ehwal Pelajar

Encik Mohd Shahrul Nizam Mohamed Shamsuddin

Pengarah
Jabatan Keselamatan

.

Ahli (Wakil Pekerja)

Encik Mohd Asri Hj Husain

Pengarah
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)

Encik Mohammad Aizuddin Abdul Aziz

Pengerusi
Badan Kebajikan Kakitangan USIM (BKKUSIM)

Prof. Dr. Irwan Mohd Subri

Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM)

Dr. Mohd Helmi Masor @ Mansor

Presiden
Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PRAGMATIS)

Encik Mohd Jamil Ahmad Mokhtor

Presiden
Kesatuan Kakitangan Pelaksana Universiti Sains Islam Malaysia (KUSIMA)

Prof. Madya. Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Ali

Timbalan Presiden
Persatuan Kakitangan Akademik USIM (PKAUSIM)

Encik Marwan Tahir

Timbalan Presiden
Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PRAGMATIS)

Encik Mohd Adil Mufti Mohamad Samsudin

Timbalan Pengerusi
Badan Kebajikan Kakitangan USIM (BKKUSIM)

Encik Muhammad Nur Fathi Mohd@Mohamad

Timbalan Presiden
Kesatuan Kakitangan Pelaksana Universiti Sains Islam Malaysia (KUSIMA)

.

Ahli (Wakil Pelajar)

Urus Setia

Encik Wan Mohd Hilmi Wan Adam

Ketua Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)

Pertanyaan

Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Seksyen Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 2, Pusat Komersil
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan
E-mail: wmhilmi@usim.edu.my