LATAR BELAKANG

Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan atau singkatannya SCIROSH merupakan sebuah pusat tanggung jawab (PTj) baharu ditubuhkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada tahun 2021. SCIROSH mempunyai tiga (3) portfolio penting kepada Universiti iaitu Pematuhan Syariah, Integriti & Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan. Pada awalnya PTj ini merupakan sebuah Unit kecil di Jabatan Canselori dan Jabatan Pendaftar. SCIROSH merupakan PTj di bawah pemantauan oleh Naib Canselor USIM.

SCIROSH mempunyai tiga (3) seksyen di bawah struktur organisasinya seperti berikut:

SEKSYEN PEMATUHAN SYARIAH & PENTADBIRAN AM

Seksyen Pematuhan Syariah & Pentadbiran Am

SEKSYEN INTEGRITI & PENGURUSAN RISIKO

Seksyen Integriti & Pengurusan Risiko

SEKSYEN KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN

Seksyen Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

SEJARAH PENUBUHAN