UNIT PEMATUHAN SYARIAH

Pengenalan

Unit Pematuhan Syariah merupakan sebuah unit baharu ditubuhkan oleh USIM menerusi penubuhan Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH) pada tahun 2021. Fungsi Unit Pematuhan Syariah sebelum ini dilaksanakan oleh International Fatwa dan Halal Center (sebelum ini dikenali sebagai Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)). Penubuhan Unit Pematuhan Syariah dan Panel Penasihat Syariah di USIM adalah selaras dengan sistem pengurusan kualiti berasaskan shariah MS1900:2014.

Fungsi

Hubungi kami

ALAMAT

ALAMAT

Seksyen Pematuhan Syariah dan Pentadbiran
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan darul Khusus

E-MEL

E-MEL

urusetia.jps@usim.edu.my
asri@usim.edu.my
zulfaqar@usim.edu.my
razman@usim.edu.my
norasmarsurianti@usim.edu.my

TELEFON

TELEFON

06-798 8006
06-798 8579
06-798 6643
06-798 8054