VISI, MISI & OBJEKTIF

VISI

Sebagai sebuah pusat rujukan dalam bidang Syariah, Intergriti, Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di USIM dan Nasional

MISI

Menjadi sebuah PTJ yang membantu pihak Universiti dalam membuat sesuatu keputusan berkaitan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

OBJEKTIF
  • Pengukuhan bidang Syariah, intergriti, risiko serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam pentadbiran dan tadbir urus USIM

  • Pengesanan bidang Syariah, intergriti, risiko serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam pentadbiran dan tadbir urus USIM

  • Pematuhan bidang Syariah, intergriti, risiko serta keselamatan dan kesihatan pekerjaan di dalam pentadbiran dan tadbir urus USIM