KAJIAN SOAL SELIDIK

Soal selidik atau dalam bahasa inggeris adalah questionnaire merupakan set soalan yang ditulis bagi tujuan mengumpul maklumat daripada orang ramai atau responden untuk membuat analisa bagi mencapai objektif sesuatu kajian. Pihak SCIROSH turut terlibat dalam mengendalikan kajian soal selidik bagi mendapatkan maklumat khususnya daripada warga USIM berkaitan dengan perkhidmatan yang ditawarkan atau fungsi yang perlu dijalankan oleh pihak SCIROSH.

SOAL SELIDIK
PENGHAYATAN
NILAI-NILAI TERAS

Unit Pematuhan Syariah

BUKA

KAJI KEPUASAN
PELANGGAN
SCIROSH

Unit Pentadbiran Am

BUKA

KAJI SELIDIK PEMAHAMAN RASUAH, GOVERNANS & INTEGRITI

Unit Integriti

TELAH DITUTUP

INVENTORI SISTEM
AUDIT NILAI
(iNSAN)

Unit Integriti

TELAH DITUTUP

KAJI SELIDIK PENEMUAN HAIWAN LIAR DALAM KAMPUS

Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

TELAH DITUTUP
Sila klik pada ‘icon’   pada ruangan berkaitan untuk menjawab soalan kaji selidik tersebut