DASAR, POLISI DAN GARIS PANDUAN

Semua dokumen disimpan di server raudhah USIM dan hanya boleh diakses oleh warga USIM sahaja. Sila e-mail kepada webmaster.scirosh@usim.edu.my sekiranya tidak dapat memuat turun dokumen tersebut.