Pengenalan

Webinar Syariah merupakan siri syarahan dan perkongsian ilmu berkaitan dengan hukum syarak yang disampaikan oleh Jawatankuasa Panel Syariah Universiti Sains Islam Malaysia. Inisiatif ini merupakan hasil daripada idea oleh Jawatankuasa Panel Syariah sebagai usaha untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan kupasan terkini berkaitan dengan hukum syarak yang sesuai untuk tontonan dan pengajaran oleh warga Universiti. Beberapa siri diadakan secara berkala yang dianjurkan bersama antara Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH) dengan Jabatan Pendaftar.

Webinar Syariah Tahun 2021

JAWATANKUASA PANEL
SYARIAH UNIVERSITI

Kenali lebih lanjut mengenai Jawatankuasa Panel Syariah

KLIK DI SINI

Tonton Webinar