UNIT PENGURUSAN RISIKO

Pengurusan Risiko di USIM bermula di bawah Bahagian Pengurusan Risiko dan Integriti (BPRI), Jabatan Pendaftar pada tahun 2013. Pelaksanaan Pengurusan Risiko adalah berdasarkan kepada pematuhan kepada klausa dalam ISO9001:2015. Unit Pengurusan Risiko kemudiannya dijenamakan semula di bawah Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH) pada tahun 2021.

Pengurusan Risiko di USIM berpandukan kepada Polisi Pengurusan Risiko yang diterbitkan pada tahun 2018 bertajuk Risk Management Policy, Roles and Responsibilities, Context, Criteria, Principles, Process and Rationale.

Fungsi

Proses Pembangunan Pengurusan Risiko

Maklumat didokumentasikan
Selaras dengan keperluan Standard ISO 9001:2015, organisasi bertanggungjawab menentukan maklumat didokumentasikan yang perlu dikekalkan, tempoh pengekalannya dan media yang akan digunakan untuk mengekalkannya.

Kesan Pengurusan Risiko Terhadap Perkhidmatan

Rujukan

Pelaksanaan Pengurusan Risiko dan Pengurusan Peluang adalah berdasarkan kepada Garis Panduan yang telah diterbitkan pada tahun 2018 bertajuk Risk Opportunity Management Guideline, ISO9001:2015 Quality Management Systems – Requirements.

MUAT TURUN

Hubungi Kami

PEJABAT

Unit Pengurusan Risiko
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Bahagian Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan

E-MEL

E-MEL

lailafahada@usim.edu.my

TELEFON

TELEFON

06-798 6292

DIREKTORI STAF SEKSYEN INTEGRITI DAN PENGURUSAN RISIKO