Pengenalan

Penubuhan Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ini bertujuan untuk memantapkan governans, integriti dan anti-rasuah dalam pentadbiran Universiti Sains Islam Malaysia. Usaha ini juga merupakan langkah USIM untuk mendukung arahan Kerajaan ke arah usaha memperkukuhkan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan.

Fungsi

  1. Meningkatkan komitmen universiti dalam membanteras rasuah sekali gus meningkatkan imej universiti;
  2. Menjana sinergi dalam memastikan sistem pentadbiran universiti dapat digerakkan dalam persekitaran toleransi terhadap rasuah; dan
  3. Memperkukuh kualiti sistem penyampaian perkhidmatan universiti berteraskan prinsip ketelusan, akauntabiliti serta berdaya saing.

Keanggotaan

Pengerusi

YBhg. Profesor Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani

Naib Canselor

.

Ahli-Ahli

Profesor Dr. Mohd Radhi Ibrahim

Timbalan Naib Canselor
(Akademik dan Antarabangsa)

Profesor Dr. Adnan Mohamed Yusoff

Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali

Pendaftar

Puan Siti Nurbaya Ismail

Pemangku Bendahari

Puan Nor Azzah Momin

Ketua Pustakawan

Puan Yuhani Jamiran

Penasihat Undang-Undang

Profesor Madya Dr. Asmaddy Haris

Penolong Naib Canselor
(Penjanaan dan Kelestarian Kewangan)

Profesor Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin

Penolong Naib Canselor
(Perancangan Strategik dan Komunikasi Korporat)

Ir. Shahrin Amri Jahari

Pengarah
Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti

Profesor Madya Dr. Madihah Mohd Saudi

Ketua Pegawai Maklumat

Kapten (B) Abdul Wahab Mat Zin

Pengarah
Jabatan Keselamatan

Encik Hezan Shah Zainuddin

Ketua Bahagian
Bahagian Audit Dalam

Setiausaha

Encik Mohd Asri Haji Husain

Pengarah
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Urus Setia

Puan Sakeenah Shahrome

Ketua Seksyen Integriti
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan

Pertanyaan

Unit Integriti
Seksyen Integriti dan Pengurusan Risiko
Pusat Pematuhan Syariah, Integriti, Pengurusan Risiko dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (SCIROSH)
Aras 3, Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan
E-mail: faizudin@usim.edu.my