PERKHIDMATAN

SCIROSH menawarkan empat (4) perkhidmatan utama seperti berikut:

UNIT PEMATUHAN SYARIAH

Perkhidmatan Penasihatan Syariah oleh pakar-pakar daripada USIM menerusi Mesyuarat Jawatankuasa Panel Syariah USIM. Perkhidmatan ini bagi tujuan tambah baik tadbir urus pusat tanggung jawab (PTj) di USIM

KLIK DI SINI

UNIT INTEGRITI

Perkhidmatan integriti meliputi khidmat nasihat, aduan berkaitan dengan salah laku, program kesedaran integriti dalam kalangan warga USIM

KLIK DI SINI

UNIT PENGURUSAN RISIKO

Perkhidmatan khidmat nasihat pengurusan risiko kepada pusat tanggung jawab (PTj) di USIM dan penyediaan dokumen pengurusan risiko Universiti

KLIK DI SINI

UNIT KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Perkhidmatan khidmat nasihat dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti pelan kecemasan bangunan, prosedur operasi standard (SOP) dan lain-lain

KLIK DI SINI