Staf atau pelajar USIM yang telah dijangkitan COVID-19 adalah dimohon untuk membuat perisytiharan menggunakan borang seperti berikut:

STAF

STAF

KLIK DI SINI

PELAJAR

PELAJAR

KLIK DI SINI