LAPORKANSALAH LAKU INTEGRITISTAF USIM DI SINI

Kaedah Melaporkan Aduan Salah Laku Staf

HADIR KE PEJABAT

HADIR KE PEJABAT

Unit Integriti SCIROSH, Aras 3, Bangunan Canselori, Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan.

BUAT TEMUJANJI

BORANG

BORANG

Aduan boleh dihantar menerusi borang dalam talian pada laman web SCIROSH

KLIK DI SINI

POS

POS

Unit Integriti SCIROSH
Aras 3 Bangunan Canselori
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai
Negeri Sembilan

BORANG POS

EMEL

EMEL

Sila hantarkan aduan yang lengkap beserta bukti dokumen kepada e-mel aduan.integriti@usim.edu.my

BORANG EMEL

Jenis Kesalahan

 • Manerima/meminta rasuah

 • Memberi/menawar rasuah

 • Membuat tuntutan palsu

 • Menyalahguna kedudukan atau jawatan

 • Pengubahan wang haram

 • Menyalahgunakan aset universiti

 • Memalsukan data atau maklumat

 • Pecah amanah

 • Konflik kepentingan diri dengan tugas

 • Memburukkan atau mencemarkan nama universiti

 • Kurang cekap dan kurang berusaha

 • Tidak jujur atau tidak amanah

 • Tidak bertanggungjawab

 • Membawa atau cuba membawa apa-apa bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan apa-apa tuntutan

 • Ingkar perintah/arahan universiti

 • Cuai dalam melaksanakan tugas

 • Melakukan pekerjaan luar

 • Tidak mematuhi etika kerja/pakaian universiti

 • Salah guna dadah

 • Menerima hadiah

 • Tidak mengisytiharkan harta

 • Menyenggara taraf hidup melebihi emolumen

 • Meminjam wang/menjadi penjamin

 • Keterhutangan kewangan yang serius

 • Meminjamkan wang dengan bunga

 • Penglibatan dalam pasaran niaga hadapan

 • Skim Cepat Kaya

 • Cabutan bertuah dan loteri

 • Penerbitan buku berdasarkan maklumat terperingkat

 • Pernyataan awam

 • Kegiatan politik

 • Tidak hadir bertugas tanpa cuti/kebenaran/sebab yang munasabah

 • Gangguan seksual

 • Kegagalan pegawai penyelia mengawal dan mengawas pegawai bawahan

 • Tidak patuh prosedur kewangan/perolehan/arahan perbendaharaan

Panduan Menulis Aduan