PENGURUSAN ADUAN

Unit Integriti (UI) di bawah SCIROSH USIM bertanggungjawab dalam menguruskan sistem aduan / maklumat berkaitan dengan integriti, plagiat dan gangguan seksual di USIM. Tiga (3) kategori aduan yang diuruskan oleh UI SCIROSH USIM seperti berikut:

ADUAN
INTEGRITI

Aduan mengenai salah laku jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan serta pelanggaran tatakelakuan dan etika Universiti

.

.

klik di sini

ADUAN
PLAGIAT

Aduan berkaitan dengan plagiat iaitu meniru, menyalin dan menyalahguna hasil idea dan penulisan orang lain untuk faedah diri sendiri tanpa memberi penghargaan kepada pengarang asal atau tanpa menyatakan sumber asalnya

klik di sini

ADUAN GANGGUAN SEKSUAL

Aduan berkaitan dengan ganggual seksual yang melibatkan staf Universiti. Sila rujuk garis panduan untuk melihat kategori gangguan seksual.

.

klik di sini

Kaedah Penghantaran Aduan

Borang Aduan Dalam Talian

BORANG ADUAN INTEGRITI

    BORANG ADUAN PLAGIAT

      BORANG ADUAN GANGGUAN SEKSUAL