SCIROSH Leader in Syariah Compliance, Integrity, Risk Management and Occupational Health and Safety in USIM

HYPERLINK

INTEGRITY REPORT

INTEGRITY REPORT

Click here

POLICY & GUIDELINE

POLICY & GUIDELINE

CLICK HERE

NOTIS COVID-19

NOTIS COVID-19

CLICK HERE

FAQ VACCINATION COVID-19

FAQ VACCINATION COVID-19

CLICK HERE

AWARENESS CAMPAIGN

AWARENESS CAMPAIGN

CLICK HERE

RISK MANAGEMENT DOCUMENT

RISK MANAGEMENT DOCUMENT

CLICK HERE

SYARIAH WEBINAR

SYARIAH WEBINAR

CLICK HERE

INTEGRY WEBINAR

INTEGRY WEBINAR

CLICK HERE

SURVEY

SURVEY

click here

SPAN 2.0 USIM

SPAN 2.0 USIM

click here
More bulletin

Video

Video bertajuk Stigma Sosial – Impak COVID-19 yang Terpinggir daripada Pusat Komunikasi Korporat (StraComm), USIM

Video bertajuk Halal Haram Vaksin COVID-19 daripada TV3 sempena rancangan Malaysia Hari Ini (MHI) pada 14 Disember 2020

Video bertajuk Ciri ciri Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) Malaysia

Video bertajuk ‘Saya adalah pegawai yang berpendirian – Bersama Pecahkan Rantaian Rasuah’ daripada Jabatan Penerangan Malaysia (JUPEN).